Инженерни и новаторски решения в сондирането за цялата страна

Сондажи за анкери и инжектирането им

Извършваме сондажи за анкери и инжектирането им. Укрепителни съоръжения, укрепване на срутища, надвиснали и нестабилни скали.

Анкерирането (армирането на почви и скали) се използва с много добър успех за стабилизиране на земни маси, откоси, свлачища, срутища, както и за опъването на предпазни мрежи върху вече оздравените и анкерирани участъци.

Сондираме за анкери на височина над 10 и повече метра в трудно достъпни и недостъпни обекти, стръмни и силно наклонени терени.

Извършваме и инжектиране на вече поставените анкери с циментови смеси.

Назад