Инженерни и новаторски решения в сондирането за цялата страна

Водни сондажи

Услугата водни сондажи е подходяща за жилищни и стопански обекти, тревни и други градини, оранжерии- всички обекти с липса или ниско налягане на вода. Услугата сондаж за вода, както и сондаж за термоотопление, представлява изработване на сондаж с диаметър и дълбочина (поръчани от клиента параметри) с поставена ПВЦ колона в него, с изработени филтърни сегменти. В случай, в които е необходимо или по желание на клиента се прави почистване или водочерпене с компресор (AIRLIFT).

Конструкцията на сондажа се определя в зависимост от геологията на терена и нуждите на потребителя. Съгласуват се с клиента, като се изпипват всички аспекти на извършваната от нас работа.

Назад