Инженерни и новаторски решения в сондирането за цялата страна

Сондажи в кариери и мини

Дейността на сондажната ни фирма е насочена за работа в открити и закрити рудници (кариери и мини).

Тъй като техниката ни е профилирана, дава най-добри резултати на такива обекти (просондиране на полета за взривяване в кариери за фракции и руди), също така и за укрепващи сондажи в закрити рудници (мини). На тези обекти техниката разгръща своя потенциал и ефективност. Техническата ни подготовка и оборудване в комбинация със сондажната техника с разпределена и ниско разположена тежест за услугата сондажи в кариери и мини, ни позволява сондирането на полета за взривяване на места, недостъпни за повечето сондажни машини. Почти невъзможна за преобръщане, техниката ни е подходяща за развивки, големи наклони и опасни участъци.

Назад